Elektroninis mokinio pažymėjimas

Gaminame elektroninius mokinio pažymėjimus skirtus Lietuvos mokykloms. Mūsų gaminami mokinio pažymėjimai gali būti susiejami ir su kitomis turimomis ar įsigytomis Eurofondo identifikavimo priemonėmis.

Mokinio pažymėjimas teisiškai apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 01 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuo 2012 m. birželio 10 d. galioja nauja redakcija, priimta 2012-05-25 d. įsakymu Nr. V-871).

Elektroninis mokinio pažymėjimas – inovatyvus, saugus, patikimas, mokinio asmens dokumentas, kuriame integruojamos įvairios paslaugos palengvinančios kasdieninį mokinio gyvenimą.

Elektroninis mokinio pažymėjimas
Elektroninio mokinio pažymėjimo galiojimo laikas

Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimas

Pažymėjimas išduodamas moksleivio mokymosi įstaigoje laikotarpiui nuo vienerių iki ketverių metų:

  • 1-oje, 5-oje klasėse – ketveriems mokslo metams;
  • 2-oje ar 6-oje klasėse – trejiems mokslo metams;
  • 3-oje, 7-oje, 9-oje, 11-oje klasėse – dvejiems mokslo metams;
  • 4-oje, 8-oje, 10-oje ir 12-oje klasėse – vieneriems mokslo metams.

Papildomos galimybės

Elektroninis mokinio pažymėjimas yra susiejamas ir su kitomis turimomis ar įsigytomis Eurofondo identifikavimo priemonėmis. Į elektroninį mokinio pažymėjimą gali būti integruojamos ir kitos paslaugos, tokios kaip:

  1. Nemokamo maitinimo apskaitos sistema;
  2. Neformalaus ugdymo apskaitos sistema;
  3. Praėjimo kontrolė;
  4. Atsiskaitymas už spausdintuvą;
  5. Ir kitas sistemas.

Elektroninį mokinio pažymėjimą tėveliai gali užsisakyti individualiai arba švietimo įstaiga vykdyti masinį užsakymą. Jeigu norite užsisakyti elektroninį mokinio pažymėjimą spauskite mygtuką UŽSISAKYTI.

UŽSISAKYTI